Staňte se členem!

Cíle a projekty sdružení

Mnoho barev v jedné kostce – mnoho zájmů v jednom sdružení

V takovém velkém území jako je region aktivně v přírodě jde o to, přimět různé zájmové skupiny a uživatele, aby táhli za jeden provaz. A naše sdružení spojuje zájmy všech aktivních sportovců v tomto regionu.

V poradním výboru sdružení jsou však navíc zastoupeny všechny další zájmové skupiny a uživatelé – horská služba, lesní správy, vlastníci pozemků, obce, správy chráněných území a sportovní spolky, a sice z německé i české strany. Společně chceme s přihlédnutím k zájmům všech dále region rozvíjet.

Staňte se členem – tady a teď! Podpořte svým příspěvkem práci sdružení a náš region!

Cíle & projekty

Obce zajišťují ze svých zdrojů základní provoz oblasti a infrastrukturu, my chceme přispět svou činností k realizaci určitých „bonusů“.

Sdružení momentálně plánuje realizaci následujících projektů:

  • instalaci webových kamer a meteorologických stanic na více stanovištích v oblasti (Althütte, Gibacht, Capartice),
  • instalaci dalšího nočního osvětlení na Althütte, které by umožnilo noční využívání menšího upravovaného okruhu.

Podpořte nás svým členstvím. Roční členský příspěvek činí 24 Euro pro dospělé, 12 Euro pro děti a mladistvé.

Pokud máte další podněty, dejte nám jednoduše vědět!