Turistické trasy

Území je na obou stranách hranice protkáno hustou sítí turistických cest a cyklotras, horský hřeben nabízí značené trasy i pro horská kola. V souladu s požadavky na ochranu přírody byly mezi Čerchovem a Gibachtem vyznačeny zimní trasy pro běžkaře, pro sněžnice i zimní turistiku.