Gibacht

Název Gibacht vznikl v lidové mluvě pravděpodobně díky své poloze na česko-německé hranici, která prochází tímto územím. Četné staré pašerácké stezky svědčí o čilém ruchu přes tuto starou hraniční linii, přičemž pašeráci museli počítat s ozbrojenými strážci hranice. Postupně se označení „Gibacht“ přeneslo na celé horské pásmo, jehož jednotlivé vrcholy sice měly již svá jména jako je Riegelbaum nebo Reiseck, chybělo jim však jednotné rámcové označení.

Pfennigfelsen

Na skále se pod poklopem s kovovým úchytem nalézá malá skalní skrýš. Říká se, že pokud sem poutník vloží minci, má záruku, že se na toto místo opět ve zdraví vrátí. Z vrcholu Pfennigfelsen, který je dostupný bez větších obtíží, se nabízí rozhled do rekreační oblasti kolem Waldmünchenu.

Maják lidstva

Na vrcholu Tannenriegel (910 m n. m.) vytvořili sklář Ralph Wenzel a četní dobrovolní pomocníci svítící věž. Postavena je přibližně z deseti tun kamenů z celého světa a vyzdobena je skleněnými prvky – sluncem, měsícem, hvězdou a zeměkoulí. Věž má symbolizovat smíření mezi lidmi.

Kreuzfelsen

Kreuzfelsen (938 m n. m.) je nejvyšší vrchol horského masivu Gibacht. Poprvé byl na Kreuzfelsen zřízen vrcholový kříž v roce 1952, který v roce 1986 obnovila horská služba Furth im Wald.

Tři znaky

Do masivního skalního bloku „Tři znaky“ (Drei Wappen, 902 m n. m.) jsou vytesány znaky Bavorského kurfiřství, Českého království a Knížectví Horní Falc s letopočtem 1766. Podnětem k vytvoření těchto znaků ve skále byla hraniční smlouva z roku 1764 mezi císařovnou Marií Terezií a bavorským kurfiřtem Maxem Josefem III. Bavorským. Touto hraniční smlouvou byl stanovený dodnes platný průběh hranice mezi Bavorskem a Čechami.

Reiseck

Reiseck (902 m n. m.) na Gibachtu nabízí skvělý výhled na vrcholy Bavorského a Českého lesa. S ohledem na dlouhou sklářskou tradici na horských svazích Gibachtu a Čerchova zde byl v roce 2005 vztyčen jako společný projekt turistického sdružení “Arbeitsgemeinschaft Wanderwege Furth im Wald” a KČT, odbor Domažlice, první skleněný vrcholový kříž Bavorského lesa.

Čerchov

Čerchov (německy Schwarzkopf) je se svými 1042 m n. m. nejvyšším vrcholem Českého a Hornofalckého lesa. Leží vzdálen cca 2 km od česko-německé hranice, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Waldmünchen, Furth im Wald a Domažlice.

Klammerfelsen

Podél hřebene na Klammerfelsen (848 m n. m.) vystupuje několik rulových skalisek. Několik důlních jam svědčí o dřívější důlní činnosti. Pravděpodobně se jedná o stopy po těžbě křemene pro sklářský průmysl. Dřevěná rozhledna nabízí návštěvníkům skvělý rozhled do krajiny. Stejně tak je velmi oblíbený vrcholový kříž s odpočívadlem.

Kirschbaumriegel

Na vrchu Kirschbaumriegel (634 m n. m.) stojí vrcholový kříž, který se rozsvěcuje mezi Vánocemi a Silvestrem vždy po setmění. Dále pak návštěvníky na toto krásné místo lákají úchvatné rozhledy do údolí směrem k Furth im Wald a Arnschwang, jakož i na okolí Hohenbogenu.

Burgstall

Na gleißenberské zřícenině Hausbergu (626 m n. m.) mají návštěvníci úchvatný výhled na Lixenried, Hohenbogen a hory Bayerwald Berge. Původní hrad Gleißenberg byl výšinný hrad ležící stranou na horském výběžku. Hrad byl postaven ve 12. století a pravděpodobně se jednalo o ministerský hrad. Nejpozději v 16. století se hrad rozpadl. Z původního malého hrádku o velikosti 25 až 30 krát 50 metrů se do dnešních dnů nezachovalo vůbec nic.