Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem

Pohnutá historie

Dům přírody Českého lesa se nachází ve zrekonstruované historické budově Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem. V roce 2016 sem navíc bylo přesunuto informační středisko a Dům přírody slavnostně otevřen. Tematicky je expozice zaměřena na proměny zdejší krajiny v čase a na vliv člověka na krajinu Českého lesa. Interaktivní formou je v horních patrech budovy prezentována převažující zalesněná oblast s rozsáhlými bučinami doplněná pestrou mozaikou pastvin, luk, rašelinišť, potoků, zarostlých lad či pozůstatků dřívějších sídel (tzv. „zaniklé vesnice“). Dům přírody nadchne jak dospělé, tak děti.

Adresa:
Klenčí pod Čerchovem č. p. 4
345 34

Bližší informace naleznete pod tímto odkazem:

Informační koutek bavorského přírodního parku na Althütte

Informativní, poučné i napínavé …
V nové funkční budově na Althütte se nachází malý informační koutek zaměřený na život v bukovém lese.